Palms Music – Продуцентска къща

Политика за поверителност

Добре дошли,

Радваме се, че избрахте да посетите сайтът на Продуцентска къща „Палмс Мюзик“. Ние сме загрижени за поверителността на Вашите лични данни и за информацията, която споделяте с нас и бихме искали да знаете как използваме и съхраняваме информацията, която събираме за Вас. Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ се грижи за поверителността на личните данни и възприема най-добрите практики в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните на ЕС („GDPR“).

Използване на този уебсайт

Настоящата Политика за защита на личните данни описва информацията, която събираме от Вас, и как същата се съхранява  от Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ и бива обработвана в Европейския съюз , както е описано по-долу.

Ако сте гражданин на Европейския съюз (ЕС), моля, обърнете внимание, че в настоящата Политика за защита на личните данни има много разпоредби, които важат единствено за Вас.

Настоящият документ описва:

Каква информация събираме и как я събираме;

Как защитаваме Вашите лични данни;

Как използваме Вашите данни и приложимото правно основание;

Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица;

Колко дълго пазим Вашите лични данни;

Вашите права;

Как можем да помогнем? Как да се свържете с нас?

Каква информация събираме

Събираме лични данни от вас, за да:

Ви уведомяваме за най-новите ни продукти и събитията, свързани с компанията

Подобрим предлаганите от нас продукти и решения Конкретните причини, поради които събираме лични данни, са: регистрация за получаване на безплатен тест за продуктите и решенията ни; статистически цели; изпращане на информационни съобщения (нюзлетъри), за нови версии на решенията ни, продуктови ъпгрейди и др. Личната информация е необходима на Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ за непосредствена комуникация с клиентите, за предоставяне на отговори на зададени от тях въпроси и изпълнение на заявени техни искания. Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента и за целите на директния маркетинг чрез електронна поща. При изпратено на сайта запитване за продукт е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане. С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, лична информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от клиента.

Каква информация събираме за вас?

Посетителите на сайта на Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ могат да използват сайта за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред Продуцентска къща „Палмс Мюзик“. В случай обаче, че желаете да бъдете информирани и да получавате всички новини, свързани с компанията, е необходимо да създадете профил. В него може да съхраняваме следната информация за вас: Данни за контакт: име и фамилия, адрес, телефонни номера, имейл адрес(и), факс номер(а);Цел на събирането на информация: подобряване на начина, по който комуникираме продуктите и услугите си към вас, нашите потребители; повишаване на информационната сигурност; Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация при посещение в сайта ни и съгласие с Политиката ни за ползване на лични данни;

Информация за клиентска история: Събирани от контакти с търговски представител или техническа поддръжка (например : запитвания, консултантска информация, история на техническо обслужване); Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ не събира и не обработва лични данни, които може да разкрият: расов или етнически произход; финансово състояние; политически, религиозни или философски убеждения; членство в синдикални или други организации, клубове и т.н.; генетични и биометрични данни; здравословното състояние; сексуален живот; сексуална ориентация; данни за дебитната или кредитната карта на потребителите си. Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ не събира и не обработва лични данни, които не са предоставени лично от субекта на данни на нас или оторизиран наш партньор.

Как защитаваме информацията Ви?

Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ се ангажира със защитата на личните данни на посетителите на сайта. Ние и нашите партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните. Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ полага максимални усилия и предвижда подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на лична информация.

На кого може да предоставим информацията Ви?

Обръщаме специално внимание, Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ може да предоставя обобщена статистика за клиентите на дружеството, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайтовете ни информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация. Компании, които ни помагат да анализираме поведението Ви и начина, по който взаимодействате с продуктите и услугите ни (Google, SurveyGizmo) Компании, които могат да ни помогнат в разпространението на маркетингова и рекламна комуникация – пряко (имейли – MailChimp) или непряко (Google, Facebook, LinkedIn) Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ не предоставя информацията Ви на компании, за които не сме проверили, че спазват изискванията по новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). В случай, че имате подозрения за некоректни практики във вече споменатите компании, молим да ни сигнализирате, за да можем да извършим повторна проверка, на: office@palmsmusic.bg

Как събираме информация?

Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ събира лични данни през следните канали и по следните поводи: Ако се свържете с нас директно, чрез: Уебсайтовете ни; Телефоните ни за контакт; Формите за контакт; Имейлите за контакт; Секциите за техническа поддръжка; Профилите ни в социални медии като Facebook, LinkedIn, YouTube – чрез лично съобщение, коментар или по друг начин.

Какви принципи спазваме при събирането, съхранението и обработката на лични данни?

Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ не купува лични данни от посредници и други подобни компании, нито продава лични данни на клиентите си. Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ по своя собствена инициатива или по искане на клиента ще попълва, редактира или заличава всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена във връзка с експлоатацията на сайта.

Принципите, от които се водим при работа с лични данни, са:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; сигурност на данните; свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.

За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?

С цел предоставяне на максимално адекватни услуги и изпълнение на задълженията си към държавните органи, съхраняваме личните Ви данни за период, не по-дълъг от законово изисканото или периода на ползването на продуктите и услугите ни (но не повече от 1 година).

Какви са вашите права?

Вие имате право на: право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни; право на достъп. Може да поискате Продуцентска къща „Палмс Мюзик“  информация за това какви ваши лични данни и с каква цел обработваме и съхраняваме. Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ си запазва правото на налагане на административна такса в случай на прекомерен брой искания или подозрения за некоректна практика; право на коригиране на неточни или непълни лични данни; право на изтриване („правото да бъдеш забравен“). Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ ще се съобрази с желанието на потребителите си да бъдат забравени – да изтрием цялата съхранявана от нас неанонимизирана информация – когато: личните данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събирани или обработвани; няма друго правно основание за обработването на личните данни; възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни (например, не желаете да получавате повече маркетингова комуникация от нас); личните данни са съхранявани незаконосъобразно или трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законодателство.

Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ си запазва правото на отказ да изтрие лични данни, в случаите, в които е на лице основателна законова или друга причина за това. Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679. Може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Продуцентска къща „Палмс Мюзик“. Може да упражните всяко едно от горните права, като се свържете с нас на: office@palmsmusic.bg

Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ може да поиска да удостоверите своята самоличност, за да удостоверим съвпадение на лицето, което пожелае да упражни което и да било право.

Какви са правата на Продуцентска къща „Палмс Мюзик“?

Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните условия, които се считат обвързващи за клиента.